Historiek

Rond 1974 werd er door de toenmalige politiecommissaris gezocht om in Tongeren een accommodatie te vinden om een schietstand in te richten voor zijn personeel. Een aantal schutters, toen nog aangesloten bij diverse andere clubs wilden het initiatief steunen en een eigen club op richten.

Op 24 oktober 1974 werd dan de schuttersvereniging TONGRIA geboren. De zoektocht naar een geschikte locatie kon gestaakt worden toen men een niet afgewerkte pannenoven kon gebruiken op de toenmalige site van Francart.

De stad Tongeren, samen met de leden van de club hebben de oven omgebouwd tot een schietstand.

De club sloot zich aan bij de KVBSV-na en kreeg als nummer 03-274.

In 1986 wordt de vereniging herdoopt tot Schuttersvereniging Tongria Vzw, naar aanleiding van de vzw- wetgeving. Op 13/11/1986 gaat de vereniging ook over tot de aankoop van de gronden en gebouwen.

Na een moeilijke periode in het begin, ging door de vastberadenheid van de bestuursleden de club er steevast op vooruit met als eindresultaat op heden 5 banen op 25 meter, drie banen op 50 meter en 14 banen voor luchtdrukwapens.

Ook inzake ledenaantal is de club gegroeid van een 20 leden in 1974 tot een 460 leden vandaag.