Lidgeld 2023

Beste leden,

Het jaar 2022 is weer bijna voorbij.  Wij als bestuur blijven ons verder inzetten zodat jullie je hobby en/of sport kunnen blijven uitoefenen in de best mogelijke omstandigheden.  Hiervoor is jullie steun echter ook noodzakelijk. 

Het lidgeld voor het volgende jaar moet weer betaald worden. Het lidgeld voor 2023 bedraagt 100 € per lid. Het lidgeld voor een tweede lid van hetzelfde gezin bedraagt 50 €. Voor onze jeugdige (minderjarige) schutters bedraagt het lidgeld 30 €. Een jeugdige schutter kan nooit het eerste lid van een gezin zijn.

Uw betaling moet voor 1 december 2022 zichtbaar zijn op de rekening van SV Tongria. Na deze datum zullen wij een boete aanrekenen van 15euro per laattijdige betaling. Voor de leden van de spaarkas zal het lidgeld worden afgetrokken van het door hun gespaarde bedrag.

Het REKENINGNUMMER IS :   BE78 9733 6740 2486 op naam van SV TONGRIA Vzw

en als mededeling zet u : lidgeld 2023: uw naam en lidnummer

Vergeet ook niet uw nieuw origineel uittreksel uit het strafregister (met als reden schietsport) binnen te brengen voor 15 december 2022 anders mag u vanaf januari 2023 niet meer met een vuurwapen schieten. Een attest met datum vanaf 01/10/2022 is ook in 2023 geldig.

Leden in het bezit van een sportschutterslicentie dienen ons geen uittreksel uit het strafregister te bezorgen. Telkens uw sportschutterslicentie voor een jaar vernieuwd wordt dient u een kopie daarvan (recto verso) aan de commissaris van dienst te overhandigen.

Vanaf 2012 moeten de leden die geen sportschutterslicentie hebben 10 maal per jaar schieten (op 10 verschillende data per jaar) om hun wapen te behouden met munitie.  Dit wordt om de 5 jaar gecontroleerd door de provincie, en men gaat dan 5 jaar terug kijken of men heeft voldaan aan deze voorwaarden.  Wij wensen iedereen een goede gezondheid en een sportief 2023 met veel schietgenot

Informatie wat betreft “vragen aan het bestuur/secretaris”, “aanvragen attesten” en “vragen ivm de sportschutterslicentie” kunt u terugvinden op de website van SV Tongria.

Het bestuur van SVT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *