Aanname nieuwe leden

Kandidaat leden krijgen van de commissaris van dienst (of een ander aanwezig bestuurslid) de nodige uitleg, en er wordt hen een inschrijvingsformulier en een bundel met de reglementen van de schietstand meegegeven. Het binnenbrengen van het ingevulde inschrijvingsformulier, samen met de daarin gevraagde formulieren, foto’s en de betaling van het lidgeld kan niet meer op…

Bereikbaarheid Secretariaat

Indien u vragen heeft voor het secretariaat of een ander bestuurslid dient dit op één van volgende manieren te gebeuren: Bij voorkeur, indien mogelijk, via mail naar info@sv-tongria.be Anders rechtstreeks in de club, via een informatieformulier “Vragen aan bestuur of secretaris” dat verkrijgbaar is bij de commissaris van dienst.         Dit dient dan ingevuld       …