Aanvragen van Attesten:

– Attest voor terugbetaling gedeelte van het lidgeld door het ziekenfonds: deze attesten dienen ter invulling afgegeven te worden aan de commissaris van dienst. – Andere attesten die afgeleverd kunnen worden:          –  Attest van lidmaatschap          –  Attest voor de aankoop van een wapen          –  Attest voor de 5-jaarlijkse controle door de provinciale…

Modaliteiten aanvragen Sportschutterslicentie:

– Voorlopige SSL: Aanvragen via de schietclub (Frank Vanclee) – Definitieve SSL: Aanvragen via de schietclub (Frank Vanclee) – Jaarlijkse verlenging (zegel) SSL: Zelf aanvragen bij VSK – 5-jaarlijkse vernieuwing SSL: Aanvragen via de schietclub (Frank Vanclee)

Lidgeld 2023

Beste leden, Het jaar 2022 is weer bijna voorbij.  Wij als bestuur blijven ons verder inzetten zodat jullie je hobby en/of sport kunnen blijven uitoefenen in de best mogelijke omstandigheden.  Hiervoor is jullie steun echter ook noodzakelijk.  Het lidgeld voor het volgende jaar moet weer betaald worden. Het lidgeld voor 2023 bedraagt 100 € per…

Aanname nieuwe leden

Kandidaat leden krijgen van de commissaris van dienst (of een ander aanwezig bestuurslid) de nodige uitleg, en er wordt hen een inschrijvingsformulier en een bundel met de reglementen van de schietstand meegegeven. Het binnenbrengen van het ingevulde inschrijvingsformulier, samen met de daarin gevraagde formulieren, foto’s en de betaling van het lidgeld kan niet meer op…

Bereikbaarheid Secretariaat

Indien u vragen heeft voor het secretariaat of een ander bestuurslid dient dit op één van volgende manieren te gebeuren: Bij voorkeur, indien mogelijk, via mail naar info@sv-tongria.be Anders rechtstreeks in de club, via een informatieformulier “Vragen aan bestuur of secretaris” dat verkrijgbaar is bij de commissaris van dienst.         Dit dient dan ingevuld       …